Lapsega mängimine on väga oluline. Lapsega mängimine tugevdab sidet lapse ja vanema vahel ning see on hariv. Mängides tajub beebi erinevaid emotsioone, tunnetab erinevaid materjale ja vorme, näeb värve ja õpib sõnade tähendust.

Mängimine aitab arendada oluliselt lapse suhtlemisoskust. Mida vanemaks saab laps, seda rohkem muutuvad mängud suhtlevaks. Väikelaps naudib selliseid mänge, kus ta saab kasutada oma kujutlusvõimet, näiteks rollimänge, mis võimaldavad harjutada suhtlemist. Läbi mängu suudab laps ohjeldada ka kurbust ning viha, kui talle iga päev mitu korda midagi keelatakse. Kui ta hakkab jäljendama kedagi teist, siis kasutab ta samuti erinevaid käske ja keeldusid. Mida sagedamini beebi suudab oma negatiivseid tundeid läbi mängu kaudu väljendada, seda vähem ta jonnib.  Lisaks aitab mängimine lapsega parandada oma liikumis- ja juhtimisoskusi ning saada harjutamise kaudu osavamaks.

Mänguasi on lapsele eakohane ja sobib siis, kui see on talle ohutu ja pakub huvi. Inimesed ostavad lapsele mänguasju lähtudes sellest, mis neile endile tundub huvitav, samas pole laps alati sama meelt ning enamus mänguasju jäävad koju seisma. Tegelikult võivad beebi lemmikuteks kujuneda kõige lihtsamad mänguasjad või majapidamisriistad, kuna tema kujutlusvõime omistab neile rikkalikke kasutusvõimalusi.

Kś Kids´i mänguasjad on arendatud just lapse füüsilist, tunnetuslikku ja sotsiaalset arengut silmas pidades. Kś Kids´i õppimise kolmnurk sisaldab just neid kolme kõige olulisemat komponenti ning selline kolmnurk on kõikidel mänguasjadel. Füüsiline areng asub kolmnurga tipus ja selle all on silmas peetud eelkõige lapse peamisi meeli (nägemine, kuulmine, maitsmine, haistmine, kompimine jne), peenmotoorika seab rõhku tegevustele, mida laps teeb pöidla ja sõrmedega või varvastega, et liigutada või tunnetada esemeid. Samuti on oluline üldmotoorika märk, mis tähendab kogu lapse keha kaasamist antud mänguasjaga mängimisel. Tunnetuslik areng, mis on märgistatud rohelisega, viitab loogikale, loomingulisusele ja keelelisele arengule. Sinine värv iseloomustab sotsiaalset arengut, mille alla kuuluvad emotsionaalsus, suhtlemisoskus ja enesehinnang.

Soovitatavad mänguasjad vanusegruppide kaupa:

  • 2-4 kuu vanusele lapsele sobivad mängimiseks kõristid ja eredates täisvärvides papist või riidest raamatud.
    Pehme mänguasi Lõbus taluõu vanusele 0+

    Pehme mänguasi Lõbus taluõu vanusele 0+

Beebi tahavaate peegel

Beebi tahavaate peegel vanusele 0+

  • 4-7 kuu vanusele lapsele sobivad tekstuursed mänguasjad, mis teevad häält.
  • 8-12 kuu vanusele on sobilikud näiteks üksteise peale laotavad mänguasjad, suured ehitusklotsid , viskamise- püüdmise vahendid.
  • 13-18 kuu vanune laps võiks huvi tunda nukkudest, autodest, eri kujundite sobivatesse avadesse liigitajad, kaevamisvahendid.
4

Patricku klotsikohver vanusele 12+

  • 19-24 vanune laps tunneb huvi puslede, mängutelefonide, mängu- muusikariistade ja selga pandavate ja äravõetavate  riideesemete vastu.
  • 2-3 aastane võiks huvituda erinevatest mängutööriistadest ja loomadest, ohututest majapidamisriistadest, maalimisvärvidest ja joonistamisest. Samuti võib last kaasata lihtsatesse majapidamistöödesse, näiteks oma söögitooli pühkimine, lillede kastmine.

Mis on teie lapse lemmik mänguasi?