Mõiste curling vanemad ehk teenindavad vanemad on tegelikult metafoor, mis tähendab, et vanem “pühib oma laste eest ära”, et lapsed saaksid õnnelikuks. Curling vanemad ei täida esmajärjekorras vanema rolli, vaid nad on justkui teenindajad, kes teevad kõik selleks, et nende laps saaks kergelt ja valutult läbi elu minna.

Lapsed saavad tegelikult hakkama rohkemaga, kui enamik täiskasvanuid arvab. Last ei ole vajalik mässida vati sisse. Curling- lastel pole võimalust ega luba arendada maailmaga tervet ja mõistuslikku suhet, sest vanemad takistavad oma pideva “teepühkimisega” nende normaalset arengut. Tagajäreks on see, et sellised lapsed näevad tulevikus maailma viltusest perspektiivist ja arvavad, et teised inimesed ongi olemas ainult nende soovide rahuldamiseks. Curling vanemate lapsed ei austa ka teisi lapsi ega täiskasvanuid.

Reeglid on lapse kasvatamisel möödapääsmatud

Tänapäeva kiire elutempo juures on enamuse aja argipäevast vanemad ja lapsed üksteisest lahus. On mõistetav, et vanemad püüavad lapsele eemaloldud aega kompenseerida, nii et koos olles oleks lapsel kõik võimalikult hästi. Lapsele on vaja pühendada aega ja tähelepanu, jagada hoolt ja armastust, kuid seejuures ei tohiks muutuda teenindajaks. Siinjuures on väga oluline piiride kehtestamine, curling vanemad ei suuda piire kehtestada. Seepärast ongi oluline, et ei esineks liiga palju ette-taha ärategemist ning järjekindlusetust, liiga vähe piire ja reegleid. Tihtipeale kardavad vanemad, et reeglid võivad last kahjustada, kuid lapse kasvamisel on need möödapääsmatud. Lapsed ei ole õnnelikud, kui nende tegutsemisel puuduvad raamid ja piirid.

Tasakaalu leidmine lapsele vabaduse andmise ja kehtestamise vahel võib olla väga raske. Näiteks küsime lastelt nende soove ja mõtteid, siis aga vastame tema ettepanekutele eitavalt. Selline käitumine on lapsele frustreeriv. Vanemana on oluline lapsega suhelda ning talle selgitada, miks on talle miski keelatud ning “ei” ütlemine ei ole tingitud kiusust või pahast tujust, vaid selle taga on soov tagada lapsele parimat.

Curling vanem ei ole oma lapsele abiks. Kasvatus tähendab lapsele teatud sotsiaalsete reeglite õpetamist, näidates talle, mis on lubatud ja mis mitte. Kui laps on harjunud, et tema iga väiksem kapriis lahendatakse just temale sobival viisil, siis laps hakkab sellist käitumist tajuma iseenesest mõistetavana. Lapsed muutuvad aina nõudlikemaks ning vanemad annavad järele, sest nende peamine soov on tagada oma lapsele kõik, mida ta soovib ja vajab, ühtegi nõudmist esitamata.

Lapsest eemaloldud aega pole õige teda teenindades kompenseerida. Lapsevanem on oma lapsele eeskuju, seetõttu on oluline analüüsida ka iseennast. Lapsed käituvad oma vanemate moodi ning nad peavad saama tunda ka vastuseisu ja jonnima- see kõik kuulub kasvamise ja arenemise juurde.