Artikli koostas psühholoog Küllike Lillestik ( http://kyllikelillestik.com/).

Lapse planeerimise- , raseduse-  ja sünnitusjärgset aega on kirjeldatud paljude raamatute ja artiklite poolt, kui kõige ilusamat, rahulikumat, õnnelikumat aega pere elus. Kuid kahjuks, ei koge kõik naised, mehed või pered seda perioodi sellisena. Lapsevanemaks saamise tee võib olla täis väljakutseid, vastakaid tundeid ja vastuolulisi ootusi, millega hakkama saamiseks võib iseenese tarkusest ja senistest kogemustest väheseks jääda.

Rasedusaegne psühholoogiline nõustamine ja tugi võib sellel ajaperioodil tekitada inimestes arusaamatust. Missugused on need last ootavad naised, mehed, pered, kes leiavad, et nad ei tule ilma raseduskriisi nõustamiseta toime? Seniajani on ju tuldud? Meie esiemad on kõik oma lapsed ilma kõrvalise abita üles kasvatanud, hoolimata raskustest, mis paratamatult elu enesega kaasas käivad. Mis peab siis juhtuma, mis paneb välist abi otsima?

Raseduskriis sisaldab endas sageli psüühilist või traumaatilist kriisi. Psüühiline kriis on kohanemisprotsess, mille käigus on ohustatud inimese füüsiline heaolu, vaimne turvatunne ja sotsiaalne identiteet. Teatud mõttes saame käsitleda kogu rasedust arengulise kriisina. Paljud lapsevanemad ei oma piisavat ettevalmistust ning toimetuleku- ja eneseregulatsioonioskust, et muutunud olukorraga ja vastutuse määraga kohaneda, mida uue maailmakodaniku ilmaletulek enesega paratamatult kaasa toob. Purunevad ideaalid, lootused, suhted. Lapseootus ei mahuta endasse alati kõike seda ideaalpilti täiuslikust rasedusest ja perekonnaõnnest – edukast kõigega toimetulemisest, missuguse ootuse me sageli enesele ja oma partnerile püstitame.

Arengukriis on loomulik ning enamasti ennustatav muutus inimese elus, identiteedimuutus: sünd, käimaõppimine, kooliminek, murdeiga, lapse sünd, tööleasumine, vananemine jms.

Arengukriisi põhjustavad valdavalt isiksusesisesed tegurid, valmisolek muutuseks, k.a lapsevanemaks kasvamine raseduskriisi kontekstis.

Leppimatute olukordadega tuleb leppida, leida rahu iseendaga

Traumaatiline kriis järgneb ootamatule isiksusevälisele muutusele, näiteks õnnetus, haigus vms. Traumaatiline kriis on vägivaldne muutus elu ennustatavas kulus, seetõttu reeglina ägedama kuluga. Raseduskriisi kontekstis saame rääkida paljudest väljakutsetest, mis kannavad endas traumaatilise kriisini viivaid faktoreid. Uudis ootamatust rasedusest on juba iseenesest esimene aste kriisini juhtival trepil. Edaspidine sõltub juba suuresti naise ja tema ümberkaudsete kohanemisvõimest ja suutlikkusest muutustega toime tulla, leppides olukordadega, mis esimesel pilgul leppimatutena näivad.

Traumaatilise kriisi võimalikeks põhjusteks, mis on seotud seksuaalelu ja soojätkamise probleemidega, on soovimatu rasedus ja/või selle katkestamine, viljatus ning sellega seotud uuringud ja ravi, haige või puudega lapse sünd ning abielulahutus, kontakti kaotamine lastega.

See võib tunduda üllatav aga vähemal või suuremal määral puutub iga pere uue lapse sünni korral kokku kriisiga. Kui kõik ülejäänu on korras, siis iga järgmise pereliikme sünni korral lüüakse senised kaardid segi ja pere saab võimaluse arengulist kriisi läbides ennast uuesti üles ehitada. Oluline on sellisel juhul mitte kaotada kontakti iseendaga ja oma vajadustega. Sama tähtis on näha ka teist inimest enda kõrval koos tema vajadustega. Oluline on õppida oma vajadustest rääkima ja üksteist vastastikku toetama, selle asemel, et vastastikku üksteisele nõudmisi esitada. Tähtis on mõista, et kõik see, mis meiega praegu toimub on normaalne osa kohanemisprotsessist muutustega. Lihtsam on leida lahendusi, kui oled ise teadlik selles, mis sinuga toimub.

Raseduskriisi nõustaja või pereterapeut aitavad tundeid teadvustada ja aru saada, kuidas paremini toimida saaks. Koos saab välja töötada n.ö tegevusplaani. Arukalt kriisi läbides õpitakse liikuma paarisuhte taastamise suunas. Sellisel juhul sisaldab see arenguline kriis endas võimalust jõuda uue kvaliteedini olemasoleva suhte sees. Kogu pere on saanud väärtusliku kogemuse võrra rikkamaks, kuidas tulla toime ja jääda ka edaspidi ellu keerulistes ning väljakutset pakkuvates olukordades.