Britton turvatoolidele 3 aastat garantiid!

Oleme kindlad Britton turvatoolide kõrges kvaliteedis ning seepärast oleme valmis pakkuma Britton turvatoolidele 3 aasta pikkust garantiid.

Garantiiga tagame ostjale puuduse korral defektne turvatool tasuta parandada või asendada.

Britton garantiitingimused:

 1. Garantii kehtib Britton turvatoolidele.
 2. Garantiiaeg algab ostu kuupäevast ja kehtib 3 aastat.
 3. Garantii kehtib Eestis ostetud Brittoni toodetele.
 4. Garantiiteenindust teostatakse ainult isikule, kelle nimi on ostjana fikseeritud ostuarvel/tšekil.
 5. Garantiiajal on ostjal õigus nõuda asja tasuta parandamist. Kui turvatooli parandamine ebaõnnestub või see pole võimalik, siis on ostjal õigus nõuda tooli asendamist. Ostjal ei ole õigus nõuda raha tagasi.
 6. Garantii katab konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ning nende vigade tõttu seadmele põhjustatud defektide paranduskulud. Kui ostjal tekib kahtlusi mõne komponendi seisundi kohta palume kontakteeruda kauplusega, kust toode osteti.
 7. Garantii alusel ei hüvitata toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes muid kaudseid kulusid.
 8. Garantiiteeninduse teostamiseks on Brittonil õigus nõuda ostuarvet või selle koopiat.
 9. Garantii ei kata puudusi, mis on põhjustatud teguritest, mille üle puudub Brittonil kontroll, sealhulgas:
 • ei ole järgitud kasutusjuhendis toodud kasutuse ning hoodluse juhiseid
 • tavaline kulumine
 • ebaõige kasutamine ja/või puhastamine
 • tahtmatu ja/või tahtlik kahjustus, mis on tekkinud ostja süül
 • ebaõiged hoiustamise viisid
 • turvatooli on ostja poolt muudetud või ümberkujundatud
 • turvatool on puudulik või turvatooli osad puuduvad
 • parandused on läbi viidud kolmandate osapoolte poolt ilma Brittoni eelneva nõusolekuta
 • turvatoolile on paigaldatud lisakleebiseid, mille tõttu toote mudel, seerianumber, tootmisaeg või muu garantiiaega tõendav info pole loetav.
 1. Puuduse ilmemisel tuleb Brittoniga ühendust võtta 1 nädala jooksul puuduse avastamisest.
 2. Materjalide- ja tootmispuuduste garantii kehtib ainult normaalses koduses kasutuses olnud turvatoolile. See ei kehti normaalsele kulumisele alluvatele osadele: näiteks istmekatte tekstiilid.
 3. Kui nõue ei ole tingitud puudulikust materjalide- või tootmiskvaliteedist, on Brittonil õigus nõuda nõude käsitlustasu ja/või varuosade maksumuse tasumist Ostja poolt.

Garantii kasutamiseks pöördu koheselt peale defekti avastamist järelteenindusse aadressil:
Speli Baltic OÜ
Laki 28, 12915
Tallinn, Estonia
www.britton.ee
T: 670 0623
E: info@wp.britton.ee

TÄHELEPANU: Hoia ostutšekk ja garantiitingimused kindlas kohas!

Selleks, et meie autotoole paremaks muuta, soovime kuulda teie hinnanguid ja ettepanekuid. Ootame sinu ideid aadressile speli@speli.ee

Pane tähele, et Brittoni pakutav turvatoolide garantii kehtib lisaks Võlaõigusseadusega tagatud 2-aastasele pretensiooniesitamise õigusele.